Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1.  Dane osobowe zbierane przez Agencję za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

     2.    Właścicielem Sklepu Internetowego www.taliajaty.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), a tym samym administratorem danych jest Urszula Krasny, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Biblioteka Gestalt Urszula Krasny z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bursztynowej 3/63, 31-213 Kraków, NIP: 9451970076, Regon: 356545318 zwana dalej Agencją.

§ 1 Jakie dane są przetwarzane i w jakim celu

  1. Dane osobowe Klientów są zbierane w celu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);    
  2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

     a)    adres e-mail;

     b)    dane adresowe:

     a.    kod pocztowy i miejscowość;

     b.    kraj (państwo);

     c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

     c)    imię i nazwisko;

     d)    numer telefonu.

      3.    W trakcie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, oraz dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które klient klika lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie Taliajaty.pl.     

     4.    Dane osobowe przekazane Agencji podawane są przez Klientów dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Taliajaty.pl. Braku podania niezbędnych informacji w formularzu zamówienia, uniemożliwi Klientowi złożenie i realizację zamówienia.

§ 2 Komu dane są udostępniane i jak długo są przechowywane?

     1.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Agencja przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają według instrukcji Agencji (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

     a)    Podmioty przetwarzające. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i prawne, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, doradcy, firmy logistyczne oraz kurierskie.

     b)    Administratorzy. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

     2.    Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może się jednak zdarzyć, iż dostawcy znajdują się poza obszarem EOG, wówczas dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony danych Klientów pozostawał bezpieczny. Korzystamy z bezpiecznych rozwiązań cloud computing.

     3.    Dane osobowe Klientów przechowywane są:

     a)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Agencję tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Agencja i jakie mogą być podnoszone wobec niej. 

    b)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Agencję tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 

    4.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

    5.    Agencja, w przypadku skierowania do niej żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6.     Jeżeli Klient wybiera dostawę kurierem, wówczas jego dane przekazywane są uznanej firmie kurierskiej, celem realizacji dostawy.

7.    Jeżeli Klient dokonuje płatności online, wówczas jest ona realizowana przez DotPay.pl

§ 3 Pliki cookies, jak są wykorzystywane i w jakim celu

  1. Agencja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

3. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

4. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

5.    Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

6.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8.    Agencja może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Agencję przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych

2. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Agencji, w szczególności

a) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

b) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia zarówno z systemu Agencji, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Agencją, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.    Klient może zgłaszać do Agencji skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

4.    Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

     1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Agencja poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

     2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@taliajaty.pl

     3.    Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2023 r.