Zaczynasz grę z trzema kartami w ręku. Każda karta zawiera jedno pytanie ogólne i jedno pytanie relacyjne. Wybierasz z dowolnej karty pytanie, na które odpowiedź byłaby dla Ciebie najbardziej interesująca (ogólne lub relacyjne) i zadajesz je swojemu partnerowi/partnerce (w przypadku gry
w więcej osób, wybierasz osobę, której zadajesz pytanie). Zadajesz tylko jedno pytanie z karty. Następnie odrzucasz kartę z której pochodzi to pytanie i jeszcze jedną wybraną przez Ciebie kartę (np. najmniej ciekawą…) na stos kart odrzuconych. Zostajesz z jedną kartą w ręku. Dobierasz do niej dwie nowe karty z wierzchu talii. Osoba, której zadałeś pytanie, robi dokładnie to samo po udzieleniu odpowiedzi: wybiera sobie osobę, decyduje o co chciałaby ją zapytać, odczytuje pytanie, następnie odrzuca użytą kartę oraz jeszcze jedną wybraną przez siebie. Potem pobiera dwie nowe karty. I tak dalej.
Ten sposób gry został przetestowany i sprawdził się w praktyce, ale oczywiście możesz korzystać z kart na swój własny, autorski sposób.

Rozgrywka w punktach:

/1/ Każda karta zawiera dwa pytania: ogólne i relacyjne
/2/ Wybranej osobie zadajesz tylko jedno pytanie z karty. Słuchasz jej odpowiedzi.
/3/ Odrzucasz kartę, z której zadałeś/łaś pytanie.
/4/ Odrzucasz jedną dodatkową kartę na stos kart odrzuconych (np. taką, która Cię nie interesuje).
/5/ Bierzesz dwie nowe karty z wierzchu talii.
/6/ Osoba, która przed chwilą odpowiadała, robi to samo, tj. zadaje swoje pytanie wybranej osobie.

Napisałam wcześniej, że nie musicie grać całą talią.
W przypadku gry w dwie osoby, można grać np. losowo wybraną połową talii.

Gra kończy się, gdy:

  • skończy się talia, albo jej część przeznaczona na pojedynczą rozgrywkę,
  • Ty lub osoby, z którymi grasz, jesteście na tyle “syci” dotychczasowymi odpowiedziami, że nie chcecie tego zagadywać dalszym ciągiem,
  • gra spontanicznie przekształca się w rozmowę
    o Waszych życiach, wyborach i relacjach.

FIGURA I TŁO W GRZE
Posługując się Talią cały czas dokonujemy wyborów. Na przykład grając we dwójkę, w swojej kolejce wybieramy, które z sześciu pytań (“na ręce”) zadać Drugiej Osobie i wybieramy na ogół to, które nas najbardziej porusza i zaciekawia.
Podobnie słuchamy pytań do nas ze świadomością, że są to pytania, które Druga Osoba wybrała spośród innych i że wybrała je, bo “coś” ją do tego skłoniło, a to “coś” jest o niej.
Kiedy z kolei odpowiadamy na pytanie, sięgamy do swoich uczuć i poczuć, myśli, wspomnień i skojarzeń, i wyciągamy z nich to, co jest dla nas teraz wyraźne i ważne na tle niewyraźnego, nieważnego, dopełnionego. A gdy to wypowiadamy, uwyraźnia się to i uważnia w relacji z osobą, z którą gramy.

JAK PYTAĆ?

Niektóre pytania składają się z kilku zdań lub następujących po sobie pytań składowych. Wówczas sugeruję czytać każde pytanie pojedynczo, dając odpowiadającej osobie dużo czasu na udzielenie odpowiedzi i dopiero po jej wysłuchaniu zadanie kolejnego pytania.

A zatem pytanie:

Przypomnij sobie ostatnią sytuację, kiedy się bałeś. Czy powiedziałeś o tym komuś? Czy uważasz, że pozwalasz sobie przeżywać i wyrażać to uczucie?

warto czytać w ten sposób:

Przypomnij sobie ostatnią sytuację, kiedy się bałeś. Czy powiedziałeś o tym komuś?

Teraz pytana osoba odpowiada.

Następnie jest dodatkowe pytanie:

Czy uważasz, że pozwalasz sobie przeżywać i wyrażać to uczucie?

I teraz znowu pytana osoba odpowiada.

To proste rozwiązanie pozwala zatroszczyć się o odpowiadającego.

Jedynym celem gry jest pogłębienie relacji i otworzenie się na drugą osobę i wobec niej.

Nie musicie grać całą talią.
Nie musicie grać do wyczerpania kart.
Nie musicie grać szybko.

Grajcie tak, aby jak najbardziej Wam to posłużyło.

Jeśli odpowiadanie sobie na pytanie jest jak otwieranie okna do wewnętrznego świata, wypowiadanie swojej odpowiedzi do drugiej osoby jest budowaniem mostu.

POGŁĘBIONE SŁUCHANIE
Kiedy już trochę pograsz, zachęcam Cię, by spróbować „pogłębić” swoje słuchanie. Gdy druga osoba udziela odpowiedzi, możesz dodatkowo zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówi: jaki rytm ma jej wypowiedź, jakim językiem opisuje swoje doświadczenie, jakie emocje wyraża jej twarz, co się dzieje z jej ciałem? Każdy aspekt naszego bycia
w świecie coś komunikuje.

GRA W TRZY OSOBY

W przypadku gry w trzy osoby, dobrze sprawdza się wariant, gdy jedna osoba zadaje to samo pytanie obu osobom, z którymi gra. Czyli np. grę zaczyna osoba A. W dłoni ma trzy karty. Z tych kart wybiera jedno pytanie (ogólne lub relacyjne) i zadaje je osobom B oraz C. Pytani odpowiadają. Następnie osoba A odrzuca kartę, z której pochodzi pytanie oraz jeszcze jedną kartę z ręki (np. najmniej dla niej ciekawą),
a potem pobiera dwie nowe karty. Teraz pytanie zadaje osoba B, a odpowiadać będą A i C. I tak dalej.

KARTY DLA GRUPY

Z Talii można także korzystać pracując z grupami. Wydaje się to szczególnie korzystne, gdy członkowie grupy trochę już sobie ufają i wówczas karty mogą stworzyć dla nich ciekawą okazję, aby się pokazać, pogłębić relacje i pozwolić sobie na większą otwartość. Poniżej znajduje się opis trzech sposobów korzystania z kart dla grup.

GRUPA: SWOBODNA ROZGRYWKA
W tym scenariuszu rozgrywka odbywa się „klasycznie”, tj. osoba, która zaczyna, mając na ręce trzy karty, wybiera osobę, której zadaje dowolne pytanie z jednej z trzech kart. Następnie odrzuca kartę, z której zadała pytanie oraz jeszcze jedną kartę. Pobiera dwie nowe karty. Adresat/ka pytania udziela odpowiedzi, a następnie cały proces się powtarza. Teraz ta osoba wybiera nową adresata\kę pytania
i pytanie ze swoich kart. Osoba odpowiada… i tak dalej.
W tej formy rozgrywki możliwe jest, że niektórzy uczestnicy gry otrzymają więcej pytań, a inni mniej.

GRUPA: PYTANIE DO GRUPY
W tym scenariuszu osoba, która zaczyna (zadaje pytanie), losuje trzy karty, wybiera z nich jedno pytanie ogólne, a następnie zadaje je osobie po swojej prawej stronie. Adresat/ka pytania udziela odpowiedzi, a następnie zadaje TO SAMO pytanie, osobie po swojej prawie. Proces się powtarza, aż wszyscy uczestnicy grupy udzielą odpowiedzi (osoba, która zadawała pytanie odpowiada jako ostatnia),
a następnie kolejna osoba losuje trzy karty, wybiera jedno pytanie ogólne i zadaje je osobie po swojej prawej stronie. Rozgrywka trwa, aż każdy uczestnik grupy zada „swoje” pytanie.

GRUPA INTERAKCJE
W tym scenariuszu osoba, która zadaje pytanie, losuje trzy karty, wybiera z nich jedno pytanie relacyjne,
a następnie zadaje je dowolnej osobie w grupie. Kolejne pytanie zadaje osoba po prawej stronie osoby zadającej poprzednie pytanie.
A więc jest to „rundka pytań” (pytania zadawane są
w kolejności zegara), ale adresaci pytań relacyjnych są każdorazowo wskazywani przez osoby pytające.

JAK KORZYSTAĆ Z TALII SAMODZIELNIE

Możesz podejść do tego spontanicznie, albo zorganizować sobie jakiś uporządkowany “program rozwojowy”, np. jedno pytanie dziennie. To, do czego Cię zachęcam przy samodzielnym korzystaniu, to abyś udzielał/a sobie odpowiedzi w formie pisemnej oraz dał/a sobie min. 15-20 minut na rozważenie i rozwinięcie tematu.

Nie jesteś ograniczony/a do pytań ogólnych, chociaż pytania relacyjne są bardziej skomplikowane, bo wymagają wejścia na meta poziom. Pytania relacyjne, w przypadku samodzielnego korzystania, mogą dotyczyć Twojej relacji z Tobą.

PRZYKŁADOWO…
Kiedy czytam pytanie: „Dokończ zdanie: “w naszej relacji najbardziej boję się, że…” myślę o wstydzie, którego zdarza mi się doświadczać. Boje się, że zrobię coś, a później będę się tego wstydzić.
…I w tym procesie myślowym odwracam perspektywę patrzenia na siebie, by pomyśleć “od drugiej strony”: teraz boję się nie tego, co zrobię, ale tego, że będę samą siebie oceniać i “zawstydzać”.
Odpowiedź na to pytanie, pokazuje mi kawałek mojej relacji ze mną samą. Jest taka część, która coś robi
i taka część, która się ocenia i wstydzi. I obie się siebie boją.

RELACJA Z WYBRANĄ OSOBĄ
Pytania relacyjne mogą być też wykorzystywane do uświadamiania sobie własnych uczuć związanych z relacją z określoną osobą.
Jeśli chcesz w ten sposób skorzystać z kart, wybierz osobę, z którą relacja jest dla Ciebie w tym momencie ważna, a następnie odpowiedz na dowolną liczbę pytań relacyjnych z Talii tak, jakby zadawała Ci je ta właśnie osoba.
Twoje odpowiedzi mogą Ci naświetlić to, jak przeżywasz Waszą relację, czego w niej potrzebujesz i nad czym chciałbyś/chciałabyś popracować.