CZYM JEST TALIA JA-TY?

CZYM JEST TALIA JA-TY?

Stworzona przez terapeutkę Gestalt Ulę Krasny Talia Ja-Ty to gra psychologiczna służąca pogłębianiu relacji z innymi i poszerzaniu świadomości. Pierwsza Talia Ja-Ty pojawiła się na rynku w marcu 2000 r. i od tego czasu miała 5 dodruków. W grudniu 2021 r. ukazała się Druga Talia Ja-Ty. Każda Talia składa się ze 100 pytań inspirowanych przede wszystkim terapią Gestalt. 50 pytań to (najczęściej otwarte) pytania dotyczące osobistej historii, przekonań i relacji, a pozostałe 50 to pytania relacyjne, dotyczące relacji pomiędzy graczami. Każda Talia zawiera 50 kart (na każdej karcie są dwa pytania).

Talia Ja-Ty służy do tego, aby grać z innymi i pogłębiać więzi.
Albo by korzystać z niej samodzielnie do lepszego poznania siebie i rozwoju indywidualnego.
Możesz używać jej w grupie znajomych lub przyjaciół.
Możesz ją zabrać na randkę (byle nie pierwszą:) i użyć do zbudowania wyjątkowej relacji.
Możesz z nią ponownie zobaczyć partnera, z którym spędziliście ostatnie 30 lat Waszego życia.
Możesz ją również wykorzystać jako narzędzie do pracy grupach (np. podczas warsztatów, treningów itp).

Pytania z Pierwszej Talii:


OD AUTORKI:

Pytania są dla mnie jak okna. Dopiero kiedy naprawdę próbuję odpowiedzieć i zadaję sobie trud poszukania własnej prawdy, otwieram okno i rozglądam się w swoim wewnętrznym świecie.

Z Talii możesz korzystać w pojedynkę, ale przede wszystkim służy do tego, aby grać z innymi. Kiedy używam słowa “gra”, nie mam na myśli tradycyjnej gry, gdzie są zwycięzcy i przegrani, ale raczej aktywność z proponowaną strukturą i zasadami.

Pytania w Talii są prywatne. Bywają trudne. Odnoszą się do osobistej historii i jej wpływu na teraźniejszość. Zachęcam Cię, abyś spróbował/a odpowiedzieć na każde pytanie zadane Ci podczas gry. Potraktuj to jako eksperyment. Nawet jeśli masz za sobą wiele lat własnej terapii i warsztatów rozwojowych, warto przyjąć perspektywę: jakie to jest/jak to wygląda dla mnie teraz?

PIERWSZA TALIA + DRUGA TALIA

Z każdej Talii można korzystać niezależnie (czyli np. nie trzeba posiadać Pierwszej Talii Ja-Ty, aby korzystać z Drugiej). Pierwsza Talia bardziej eksploruje to, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, z kolei Druga Talia bardziej eksploruje „teraz-dla-potem” (jak doświadczenia i działania teraźniejszości kierują nas ku przyszłości). W przypadku pytań relacyjnych w Pierwszej Talii są one bardziej dopasowane do świeższych relacji, a w przypadku Drugiej Talii mogą lepiej sprawdzić się dla wieloletnich związków.

TEORIA ZA TALIAMI JA-TY (PRZYKŁADOWE KARTY)

Karta z Pierwszej Talii Ja-Ty

„Jestem dla atrakcyjna/y dla innych ludzi, kiedy…” to zdanie, które odnosi się do tego, jak odpowiadająca osoba przeżywa samą siebie w polu relacyjnym, w którym się znajduje. Być może czuje się atrakcyjna dla innych jako osoba, która „słucha i pomaga”. A może wtedy, kiedy ma modne ubrania i makijaż. Albo kiedy zalicza kolejne osiągnięcia niesiona na fali sukcesu. Poprzez to zdanie osoba wyobraża sobie i antycypuje, czego inne osoby w jej środowisku od niej oczekują – w jakiej roli ją przyjmują. Drugą stroną tej roli jest potencjalny wstyd, kiedy nie spełnia tych wyobrażonych oczekiwań i np. nie pomaga, nie poświęca się, nie nosi makijażu, nie wygrywa z innymi, i wówczas to pytanie dotyczy warunków bycia przyjętą/ym przez świat. Zdanie „Jestem dla atrakcyjna/y dla innych ludzi, kiedy…” może wskazać obszar dumy i wstydu, wyobrażoną wartość, ze względu na którą czuję się chciana/y i jednocześnie rolę, którą pełnię w moim świecie.

Więcej opisów kart można znaleźć tutaj.

Karta z Drugiej Talii Ja-Ty

Sięganie (po) jest wykraczaniem poza siebie, ku środowisku; jest to ruch, który wiąże się zarówno z nadzieją spotkania tego, po co sięgamy, jak i z lękiem, że tego nie będzie, a nawet z obawą, że sam ruch sięgania sprawi, że utracimy swoją równowagę. Ruella Frank, wybitna Gestaltystka pracująca z ciałem, pisze: „[Sięganie] Jest to badanie tego, co może być możliwe, a także miara dystansu: Jak daleko jest to, za czym tęsknię? Jak blisko jest to, co jest przerażające?”. Jak zauważa Ruella, płynność momentu sięgania jest uzależniona od tego, jakie osoba ma wsparcie. To nasze zasoby, wsparcie w ciele, w relacjach, w przekonaniach i we wszystkim innym, co potrafimy wykorzystać jako wsparcie, ułatwia nam sięganie po to, czego pragniemy.

Więcej opisów kart można znaleźć tutaj.